Friedrich Nietzsche

Anapus gėrio ir blogio

(Daugiau)

Knygų katalogas

Knygų paieškaRasta: 11         Puslapiai: 1/1        
Laimingasis - tai aš Jonas Grušas Juozo Grušo noveles galima skirti į dvi pagrindines grupes: vienos yra lyrinio-intelektinio pobūdžio, kitos - paradoksinės, atvirai sąlygiškos, simbolinės.   siųsti
Ramybės kalva Ramonas Antanas A.Ramono kalbėjimas negarsus. Jis nepatetiškas, nepakelia balso net didžiausios tragedijos akimirką, tarsi grotų kameriniais instrumentais.   siųsti
Koketė Jurgis Savickis Vienas iš ryškiųjų lietuvių literatūros atnaujintojų, naujų kelių ieškotojų. Jo vaizduojama realybė yra ne tiek kuriama, kiek atliekama.   siųsti
Kasdienės istorijos. Uogelė Petras Cvirka P.Cvirkos novelių rinkinys  rodo subrendusį pasakotojo talentą. Novelėse žmonės rodomi pačiu reikšmingiausiu jų gyvenimo momentu, siužetai paimti iš kasdienybės.Autorius vaizduoja dažniausiai liūdnus, tragiškus įvykius.   siųsti
Žalčių tiltas Birutė Jonuškaitė Birutės Jonuškaitės prozos jėga kyla iš rašymo natūralumo. Autorė, jauna šiuolaikiška miesto moteris, savo apysaką rašanti ne žąsies plunksna, o kompiuteriu, įtikina, kad kuria taip, kaip jaučia, kaip kvėpuoja, nesistengdama atrodyti kaip nors kitaip, negu yra, - modernesnė ar postmodernesnė. Ir ta jos „skausminga refleksija", gražus ir tikras gebėjimas būti atminties erdvėje, prikelti ją, poetine kalba byloti apie pačių brangiausių dalykų ir žmonių netektį yra patraukli jos talento savybė. Sunku būtų paneigti, kad ši savybė tikrai lietuviška (užtenka prisiminti B.Radzevičių), bet ar dėl to ji gėdinga? Ar čia tik kaimietiškų stereotipų valdos, kompromituojančios mus Europos akyse? Ir dar vienas klausimas - ar ne per greitai mes kompleksuojame dėl savo lietuviškumo?

Apysaka lakoniška, fragmentiška, bet vidujai vientisa, sukoncentruota į vieną simbolinį centrą - Žalčių tiltą, giliau žvelgiant - į žalčio vaizdinį. Kūrinys skirtas tėvų kartai pagerbti (dedikuotas tėvams), ir nuskamba jis kaip atsisveikinimas, kaip palydų giesmė, kaip priesaika prie kapo: „SUTINKU. EISIU ŽALČIŲ TILTU".

  siųsti
Motulė paviliojo Lazdynų Pelėda

Plati tema Lazdynų Pelėdos kūryboje - nelaimingų vaikų gyvenimas. Vienas iš ryškiausių šios temos kūrinių - apsakymas "Motulė paviliojo". Apsakymas yra vienas iš meniškiausių Lazdynų Pelėdos kūrinių, kuriame nepaprastai įspūdingai atskleisti buožių skriaudžiamų našlaičių vaikų pergyvenimai. Šiame apsakyme autorė vykusiai perteikia vaikišką naivumą, motinos pasiilgimą, įtikinamai atskleidžia žalojantį aplinkos poveikį vaiko sielai. Kūrinys kupinas gilios užuojautos skriaudžiamiems ir ne laiku žūstantiems vaikams ir neapykantos našlaičių engėjams.

  siųsti
Ir pražuvo kaip sapnas Lazdynų Pelėda

"Ir pražuvo kaip sapnas", parašyta 1908m., pasižymi realistiniu tikrovės atspindėjimu ir demokratinėmis idėjomis. Apysakoje ryškiai atskleisti pobaudžiavinėje Lietuvoje vykę socialiniai procesai, valstiečių prisirišimas prie žemės, pavaizduoti santykiai tarp dvarininkų ir valstiečių. Skirtingai nuo daugelio kitų Lazdynų Pelėdos kūrinių, šioje apysakoje mėginama parodyti valstiečių protestą ir pasipriešinimą dvarininkų smurtui. Kūrinys pasižymi ryškiais, tipiškais valstiečių paveikslais, gyvu dramatišku siužetu, puikiais gamtos ir kaimo buities vaizdais, gyva liaudiška kalba.

  siųsti
Varliūkštis Edgar Allan Poe

Novelė apie mažą berniuką.

  siųsti
Morella Edgar Allan Lee Novelė apie žmogaus išgyvenimus ir jausmus.   siųsti
Mecengeršteinas Edgar Allan Poe
Apsakymuose, groteskuose, satyrose, parodijose, mistifikacijose, pinamose iš meilės, siaubo, fantastikos elementų, pasitelkdamas sąmojį ir ironiją, E. A. Po demaskuoja XIX a. visuomenės bedvasiškumą. Rašytojo kūriniuose esama ir gilių psichologinių įžvalgų, gilinamasi į pasąmonės sritį. Jį domino asmenybės vidinės baimės ir susiskaidymas. Jo herojai, net ir įžvalgiausieji analitikai, dažnai yra neurotiškos asmenybės - kaip ir pats autorius. E. A. Po išplėtė psichologinės literatūros ribas, atverdamas kelią F. Dostojevskiui, F. Kafkai, Ch. Borchesui, V. Folkneriui ir kt.
  siųsti
Ešerių namų žlugimas Edgar Allan Poe

Jausminga ir įdomi novelė

  siųsti