Friedrich Nietzsche

Anapus gėrio ir blogio

(Daugiau)

Knygų katalogas

Knygų paieškaRasta: 39         Puslapiai: 1/2        
Jaunystė Juozas Paukštelis Juozo Paukštelio gyvenimo ir kūrybos kelias visą laiką ėjo arti kaimo žmogaus. Viską iš liaudies gavęs, viską jai ir atidavė. Jis pats laikė save kaimo žmogumi ir nuolat pabrėždavo pagrindinę savo kūrybos temą, atsineštą iš gimtinės.   siųsti
Profesoriaus sūnūs Bruno Saulytis   siųsti
Mūsų Nerimo Žiema Džonas Steinbekas Džonas Steinbekas (John Steinbeck) plačiai žinomas amerikiečių rašytojas, gavęs Nobelio premiją už literatūrinius pasiekimus.   siųsti
Leopardas Giuseppe Tomasi di Lampedusa Šią knygą autorius rašė sau ir nė neketino spausdinti. Tai padarė jo giminaičiai ir draugai, radę rankraštį tarp kitų jo popierių. Vos pasirodžiusi, knyga užkariavo skaitytojų simpatijas.   siųsti
Miškais ateina ruduo Katiliškis Marius Psichologinis romanas "Miškais ateina ruduo" (1957) - M.Katiliškio meniškiausias kūrinys. Romano ašis - lietuvis ir miškas. Veiksmo erdvė - miškų apsupta vieta kaip Lietuvos ženklas. M.Katiliškis pabrėžia ypatingą savo kuriamo pasaulio uždarumą. Romane kuriamas pasaulis ir jo žmonės gyvena gamtos laiko rėmuose.   siųsti
Priešaušrio vieškeliai Radževičius Bronius B.Radzevičiaus romane "Priešaušrio vieškeliai" atkuriamas vienas sunkiausių Lietuvos kaimo gyvenimo laikotarpių - pokario metai. Autorius parodo panašius ir kartu labai skirtingus likimus žmonių, stovinčių ant naujo gyvenimo slenksčio, atskleidžia jų rūpesčius ir lūkesčius.   siųsti
Aukštujų Šimonių Likimas Ieva Simonaitytė Vienas ryškiausių I.Simonaitytės kūrinių yra romanas "Aukštujų Šimonių likimas". Už jį I.Simonaitytė 1935m. laimėjo Lietuvos valstybinę literatūros premiją ir į lietuvių literatūrą iš karto atėjo kaip brandi rašytoja. "Aukštujų Šimonių likimas" - tai kronikinio pobūdžio veikalas, Šimonių šeimos vaizdais atskleidžiąs visos Mažosios Lietuvos tragišką likimą.   siųsti
Kryžiai Ramonas Vincas "Kryžiai" vaizduoja pirmosios sovietų okupacijos laikus. Romanas nors ir tam tikrais atvejais ryškina krikščioniškosios ideologijos ir liberalinio materializmo susidūrimą, tačiau pirmiausia jis yra tragiškojo Lietuvos laikotarpio buities romanas.   siųsti
Pusbrolis Ponsas Onorė de Balzakas 1959 Prancūzų Romanas   siųsti
Sunkūs laikai Čarlzas Dikensas Vienas pirmųjų garsaus britų rašytojo romanų   siųsti
Rob Rojus Valteris Skotas 1956 Valterio Scoto istoriniame romane atgyja XVIII a. Škotija, jos žmonių buitis ir būtis, papročiai ir tradicijos, tautos herojai. Romanas pasižymi pagauliu, beveik detektyviniu siužetu, kur pagrindiniam herojui tenka patirti likimo išbandymus, atskleisti paslaptis, dalyvauti dvikovose ir mūšiuose ir atrasti savo laimę ir lemtį.   siųsti
Nuogas tarp vilkų Bruno Apicas 1965 Su šia knyga Bruno Apicas lenkiasi visiems kovos su naciais draugams, kurie padėjo galvas Buchenvaldo koncentracijos stovykloje. Juos pagerbdamas daugelį knygos veikėjų pavadino tų narsuolių vardais.   siųsti
Stendalis Liusjenas Levenas 1959 Knygoja pasakojama, kaip nugyventi savo amžių be neapykantos ir baimės.   siųsti
Didysis Molnas A. Furnje 1968 Romane yta pasakojamą apie didįjį berniuką, kuris atvažiavo į kitą miestą.   siųsti
Luna-parkas Elza Triole 1962 Prancųzū rašytoja, Romanas   siųsti
Kruvinas ispanų šokis A. Marčynski Romanas apie pasakojantis apie Ispaniją ir jos kultūrą.   siųsti
Roneta Vytautas Ažušilis

Romane vaizduojamos šešių šviesmečių atstumu nuo Žemės esančios planetos - Ronetos - tragiško likimo pasekmės. Veiksmas vyksta Vilniuje dvidešimt pirmojo amžiaus pabaigoje. Po aštuonių tūkstantmečių atsitiktinai išlikęs vienas Ronetos gyventojas bando atgaivinti mirusią planetą, bet nesėkmingai. Jis miršta nežinodamas, kad padedant Žemės gyventojams Roneta atgims iš naujo.

 

  siųsti
Kaip tampama albinosais Zigmas Stankus „Kaip tampama Albinosais" dažnai pavadinama kitos epochos „Dievų mišku". Kitas laikas ir vieta, riebesni keiksmažodžiai, tačiau ne mažesnis absurdas ir beviltiškumas. Tokia pat ironija persmelkti iki skausmo rimti dalykai - vienintelė atsvara visuotinam žiaurumui.
Detaliuose ir lakoniškuose Zigmo Stankaus - žmogaus, dalyvavusio Afganistano „išvadavime" 9-ojo dešimtmečio pradžioje - atsiminimuose natūraliai ir be pagražinimų piešiamas žmogaus virsmas robotu-žudiku bei kokčiai komiški kariuomenės kuriozai. Piešiama taip, kad po truputį atbunka net skaitytojas...

1993 metais pasirodęs pirmosios lietuviškos knygos apie Afganistaną leidimas sukėlė nemažai diskusijų ir pelnė daugybę simpatijų tarp stiprių nervų skaitytojų - knyga buvo išgraibstyta, o interneto forumuose iki šiol mirga prašymai išleisti daugiau jos egzempliorių. Antrasis sukrečiančio kūrinio leidimas skirtas visiems, kurie ieškojo, nerado, „suskaitė", tiems, kurie prisimins, ir tiems, kurie baisėsis ir „... žiūrės į mus kaip į albinosus..."

 

  siųsti
Žmogus Romualdas Drakšas Žmogus - pats baisiausias galaktikos padaras, sukurtas kaip unikali kovos mašina, sukilęs ir pabėgęs nuo savo kūrėjų, atsidūręs ir įkalintas planetoje, slopinančioje daugumą jo galių. Bet kas atsitiks, jei žmonės vėl atsidurs už juos įkalinusios planetos poveikio ribų ir jiems vėl grįš visos kūrėjų suteiktos galios? Kitaip tariant, jei prasidės tai, ką kitos galaktikos rasės vadino "prabudimu".

Kaip gali pakakti vieno akmens, kad kiltų mirtį nešanti lavina, taip gali pakakti vieno prabudusio žmogaus, kad sudrebėtų visa galaktika.

  siųsti
Virš mūsų poliarinė pašvaistė Nijolė Ambrazaitytė

Garsios dainininkės jaunų dienų atšvaitai. Devynerių metų vaikas kartu su seneliais ir kitais giminaičiais
netoli Šiaurės poliaus išbuvo devynerius metus - 1948-1957. Badas, šaltis, patyčios, alinantis darbas, balansavimas tarp gyvenimo ir nebūties. Svarbiausia - nepalūžti, nepasiduoti panikai, įveikti tai, kas beveik nenugalima - atšiaurią gamtą ir prievartautojų žiaurumą. Ištvėrė, išliko. Mergaitei daug padėjo įgimtas talentas - dainomis lengvino ne tik savo, bet ir kitų gyvenimą. Apie visa tai papasakota be pykčio, ramiai, stilingai. Kai kurie skyreliai - tikros dokumentinės novelės. Patrauklūs senelio, senelės, klasės draugų, mokytojų, kaimynų portretai. Daug autentiškų šiaur∂ė gamtos aprašymų, pateikiama žinių ir iš Sibiro istorijos.

  siųsti